Najczęściej zadawane pytania

Ogólne

Platforma akceleracyjna jest przestrzenią, w której Ty i Twój zespół możecie zaprezentować swój startup lub pomysł na startup, zgłosić go do programu akceleracyjnego organizowanego przez Kozminski Venture Lab oraz pozyskać mentora i wspólnie pracować nad rozwojem Waszego projektu.

Platforma akceleracyjna Kozminski Venture Lab łączy członków zespołu zaangażowanych w pracę nad własnym startupem z mentorami, których zadaniem jest pomóc zespołowi w rozwoju projektu w trakcie programu akceleracyjnego. Dzięki platformie akceleracyjnej każdy zarejestrowany mentor otrzymuje możliwość zapoznania się z każdym zarejestrowanym startupem i wyborem tych, w których może realnie pomóc. Zespół z kolei ma możliwość decyzji, z którym z mentorów chce współpracować w trakcie programu akceleracyjnego.

Dzięki platformie akceleracyjnej Kozminski Venture Lab możesz zgłosić swój projekt do programu akceleracyjnego, dzięki czemu otrzymasz mentora dedykowanego dla Twojego projektu, dostęp do szkoleń i warsztatów, które pomogą w rozwoju Twojego startupu, tak aby znacznie zwiększyć szansę pozyskania kapitału - anioła biznesu lub poprzez platformę crowdfundingową Kozminski Venture Lab.

Nasz program akceleracyjny składa się z trzech etapów.
  • Etap Aplikacyjny - w tym etapie odbywa się nabór projektów poprzez rejestrację na platformie akceleracyjnej. Każdy z przesłanych pomysłów zostanie poddany weryfikacji przez wykwalifikowaną kadrę mentorów. Zaakceptowane projekty zostaną zakwalifikowane do Etapu Akceleracyjnego.
  • Etap Akceleracyjny - do tego etapu zostają zakwalifikowane zespoły, które pomyślnie przeszły Etap Aplikacyjny. Celem Etapu Akceleracji jest przygotowanie finalnej wersji projektu, poprzez m.in. udział uczestników w warsztatach i szkoleniach, indywidualne konsultacje z mentorem, przeprowadzenie badań i testów z wykorzystaniem potencjału osobowego społeczności Akademii Leona Koźmińskiego.
  • Etap Przedinwestycyjny - Etap Przedinwestycyjny polega na zaprezentowaniu projektu przez uczestników przed Komitetem Inwestycyjnym oraz poddaniu go ocenie. Wybrane zespoły będą miały szansę rozpoczęcia rozmów dotyczących możliwości dokonania inwestycji przez Akcelerator lub Inwestora Towarzyszącego.

Wiemy, że innowacja i nowe technologie to przyszłość dlatego w Kozminski Venture Lab chcemy wspierać projekty z obszarów takich jak VR, AR, technologie mobilne i wiele innych, które mogą zostać wykorzystane w różnych dziedzinach gospodarki. Wiemy również, że biznes może mieć znaczący wpływ na otaczającą go rzeczywistość, dostarczając rozwiązań i odpowiedzi na wyzwania przed jakimi stoi dzisiaj społeczeństwo, czy to w wymiarze lokalnym, czy globalnym, dlatego chcemy wspierać startupy, dla których liczy się jakość społecznego ekosystemu, chcące odznaczać się cechą, jaką jest social impact. W Kozminski Venture Lab dobrze wiemy, że na jakość życia istotny wpływ ma miejsce, w którym żyjemy. Jesteśmy więc otwarci na projekty z obszaru smart city, którego istotą jest wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla zwiększenia wydajności i interaktywności poszczególnych elementów, jak i całej miejskiej infrastruktury.

Projekt (startup lub pomysł na startup) może zgłosić każda osoba, która jest jego autorem lub współtwórcą.

To Ty decydujesz czy i jakie informacje o Twoim projekcie zostaną udostępnione na stronie głównej platformy - widocznej dla każdej osoby odwiedzającej witrynę, w części ogólnej - widocznej dla każdego zarejestrowanego użytkownika oraz w części zamkniętej - widocznej tylko dla zaakceptowanych przez Ciebie członków zespołu i mentorów. Ponadto każda z osób zarejestrowanych osób musi zaakceptować regulamin platformy akceleracyjnej i programu akceleracyjnego ściśle określający kwestię praw autorskich.

Praca nad projektem

Członka zespołu możesz dodać w Kreatorze projektu, w którym będziesz pracować nad Twoim startupem, w zakładce Zarządzanie zespołem. Wystarczy, że wpiszesz imię i nazwisko osoby, którą chcesz dodać do Twojego zespołu.

Po zalogowaniu na Twoje konto otrzymujesz dostęp do Kreatora projektu, w którym możesz z łatwością zaprezentować swój startup z wykorzystaniem treści tekstowych, zdjęć, czy filmików, dzięki czemu mentorzy będą mogli dowiedzieć się więcej na temat Twojego projektu. Pamiętaj, że masz do wyboru trzy opcje widoczności informacji o Twoim projekcie - publiczny - widoczny na Stronie głównej platformy akceleracyjnej, zalogowany - widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników, prywatny - widoczny tylko dla wybranych przez Ciebie zalogowanych użytkowników.

Założenie projektu jest bardzo proste! Wystarczy wybrać zakładkę Stwórz projekt i wypełnić pola, które znajdują się w Kreatorze projektu.

W Kreatorze projektu w zakładce Współpraca każdy członek Twojego zespołu oraz dedykowany mentor ma możliwość zamieszczania notatek w formie plików oraz prowadzenia dyskusji.

Aby aplikować do programu akceleracyjnego wypełnij formularz w zakładce Zgłoszenie do akceleracji w Kreatorze projektu.